Rogoziński, Piotr. 2019. „Obowiązek Zawiadamiania Pokrzywdzonego O Terminie Rozprawy głównej: Wyrok Sądu Najwyższego Z Dnia 13 Grudnia 2017 r., II KK 312 17”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 1(41)/2019 (styczeń):106-16. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5298.