Bączyk-Rozwadowska, Kinga. 2021. „Prawne Aspekty Wspomaganej Prokreacji Post Mortem”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 1(49)/2021 (marzec):46-65. https://doi.org/10.26881/gsp.2021.1.03.