Fras, Mariusz. 2021. „Odpowiedzialność Deliktowa biegłego Za Szkodę Spowodowaną Wydaniem Nieprawdziwej Lub nieprawidłowej Opinii W postępowaniu sądowym. Rozważania Na Tle Najnowszej Judykatury”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 1(49)/2021 (marzec):66-84. https://doi.org/10.26881/gsp.2021.1.04.