Bargelli, Elena, i Edoardo Bacciardi. 2021. „Odpowiedzialność Medyczna We Włoszech Po Reformie “Gelli-Bianco” (ustawa Z Dnia 8 Marca 2017 r., Nr 24)”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 1(49)/2021 (marzec):101-18. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5690.