Zemła-Pacud, Żaneta. 2021. „Przesłanki zdolności Ochronnej Dalszych Zastosowań Medycznych Z tytułu SPC: Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Z Dnia 9 Lipca 2020 R. W Sprawie C-673/18 Santen”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 1(49)/2021 (marzec):154-66. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5714.