Zeidler, Kamil, i Małgorzata Węgrzak. 2021. „Prawo Ochrony Dziedzictwa Kultury Jako Kompleksowa gałąź Prawa”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 2(50)/2021 (lipiec):11-27. https://doi.org/10.26881/gsp.2021.2.01.