Yatsunami, Ren Yatsunami. 2021. „Rozważania Metodologiczne dotyczące międzynarodowego Handlu Dobrami Kultury – podejście Ze Statystyki Bayesowskiej”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 2(50)/2021 (lipiec):28-46. https://doi.org/10.26881/gsp.2021.2.02.