Leo Tarasco, Antonio. 2021. „Pluralizm własnościowy I Publiczno-Prywatne zarządzanie Obiektami Wpisanymi Na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, należącymi Do Republiki Włoskiej”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 2(50)/2021 (lipiec):47-67. https://doi.org/10.26881/gsp.2021.2.03.