Lanciotti, Alessandra. 2021. „Roszczenia Restytucyjne Z Zakresu Podwodnego Dziedzictwa Kultury – Sprawa Brązu Getty’ego”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 2(50)/2021 (lipiec):68-82. https://doi.org/10.26881/gsp.2021.2.04.