Zalasińska, Katarzyna. 2021. „Ograniczenia W Wywozie materiałów Bibliotecznych Z Polski”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 2(50)/2021 (lipiec):99-109. https://doi.org/10.26881/gsp.2021.2.06.