Łągiewska, Magdalena. 2021. „Ratyfikacja Konwencji UNIDROIT Z 1995 R. − Mrzonka Czy Realna Perspektywa?”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 2(50)/2021 (lipiec):125-33. https://doi.org/10.26881/gsp.2021.2.08.