Arsic, Milica. 2021. „Mediacja W Sporach dotyczących dóbr Kultury – Pro Et Contra”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 2(50)/2021 (lipiec):134-47. https://doi.org/10.26881/gsp.2021.2.09.