Bieczyński, Mateusz. 2021. „Od Kodeksu Teodozjusza Do Konwencji Z Nikozji – Ochrona Dziedzictwa Kultury Jako narzędzie Sekularyzacji”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 2(50)/2021 (lipiec):148-72. https://doi.org/10.26881/gsp.2021.2.10.