Davydov, Dimitrij. 2021. „Federalna różnorodność Kontra Harmonizacja – O Ostatnich Zmianach W Prawie Ochrony zabytków W Niemczech”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 2(50)/2021 (lipiec):191-205. https://doi.org/10.26881/gsp.2021.2.12.