Spina, Emanuel. 2021. „Stwierdzenie nieważności Pozwolenia Na wywóz Dzieł Sztuki W Prawie włoskim – Nowe Instrumenty Administracyjnoprawne a Zasada pewności Prawa”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 2(50)/2021 (lipiec):206-14. https://doi.org/10.26881/gsp.2021.2.13.