Garaeva, Dinara. 2021. „Implementacja Rekomendacji UNESCO W Sprawie Historycznego Krajobrazu Miejskiego W kontekście Granic Dopuszczalnej Zmiany”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 2(50)/2021 (lipiec):215-24. https://doi.org/10.26881/gsp.2021.2.14.