Guss, Aleksandra. 2021. „Prawo Ochrony Dziedzictwa Kultury Jako Jeden Z Trzech wymiarów Estetyki Prawa”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 2(50)/2021 (lipiec):225-38. https://doi.org/10.26881/gsp.2021.2.15.