Stanik-Filipowska, Katarzyna. 2021. „Zbrodnia Przeciwko Dziedzictwu Kultury W Aspekcie Niematerialnej wartości Zabytku: Wyrok Międzynarodowego Trybunału Karnego Z Dnia 27 września 2016 R. W Sprawie Prokurator Przeciwko Ahmadowi Al Faqi Al Mahdi, ICC-01 12-01 15”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 2(50)/2021 (lipiec):241-46. https://doi.org/10.26881/gsp.2021.2.16.