Szatkowska, Ewelina. 2021. „Prawna Ochrona Znaku Towarowego Po wygaśnięciu Autorskich Praw majątkowych – Kontrowersyjny sposób Miasta Oslo Na Ochronę twórczości Gustawa Vigelanda: Wyrok Trybunału Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu Z Dnia 6 Kwietnia 2017 R. W Sprawie E-5/16 – Gmina Oslo”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 2(50)/2021 (lipiec):254-62. https://doi.org/10.26881/gsp.2021.2.18.