Gwardzińska, Żaneta. 2021. „Wpływ Ochrony Dziedzictwa Naturalnego Na Zasady Nieuczciwej Konkurencji Na przykładzie Rosyjskiego Rezerwatu Przyrody Shulgan-Tash: Orzeczenie Sądu Arbitrażowego Republiki Baszkotorstanu W Sprawie Nr A07-19495/19”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 2(50)/2021 (lipiec):276-80. https://doi.org/10.26881/gsp.2021.2.21.