Ciechanowicz-McLean, Janina. 2021. „Instrumenty Prawne Ochrony Klimatu Przed Uchwaleniem Europejskiego Zielonego Ładu (2019)”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 3(51)/2021 (wrzesień):9-20. https://doi.org/10.26881/gsp.2021.3.01.