Gonet, Wojciech. 2021. „Problematyka Prawa Pierwokupu gruntów Pod śródlądowymi Wodami stojącymi, przysługującego Skarbowi Państwa”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 3(51)/2021 (wrzesień):52-62. https://doi.org/10.26881/gsp.2021.3.04.