Bojar-Fijałkowski, Tomasz. 2021. „Rozwój Morskiej Energetyki Wiatrowej W Polsce – Uwagi Na Tle Gospodarczego Prawa środowiska”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 3(51)/2021 (wrzesień):63-75. https://doi.org/10.26881/gsp.2021.3.05.