Haładyj, Anna, i Michał Domagała. 2021. „Low Emission Zones in Municipal Adaptation Plans As an Example of Local Adaptation to Climate Changes”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 3(51)/2021 (wrzesień):93-107. https://doi.org/10.26881/gsp.2021.3.07.