Marszałek, Joanna. 2021. „Prawo Do Czystego środowiska Jako wartość Konstytucyjna”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 3(51)/2021 (wrzesień):153-61. https://doi.org/10.26881/gsp.2021.3.11.