Nyka, Maciej. 2021. „Problem odpowiedzialności Odszkodowawczej państw Za Szkody środowiskowe, W Tym Klimatyczne”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 3(51)/2021 (wrzesień):162-72. https://doi.org/10.26881/gsp.2021.3.12.