Bielak-Jomaa, Edyta. 2021. „Realizacja obowiązków Administratora Danych W związku Z Powierzeniem Przetwarzania Danych Osobowych, odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego Oraz Model współpracy między Tymi Podmiotami: Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Z Dnia 11 Lutego 2021 r., DKN.5130.2024.2020”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 4(52)/2021 (grudzień):175-87. https://doi.org/10.26881/gsp.2021.4.11.