Litwiński, Paweł. 2021. „Naruszenia bezpieczeństwa Danych Osobowych Przez Firmy Kurierskie: Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Z Dnia 22 Kwietnia 2021 r., DKN.5130.3114.2020”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 4(52)/2021 (grudzień):188-202. https://doi.org/10.26881/gsp.2021.4.12.