Wałachowska, Monika. 2022. „Prawo właściwe Dla Roszczeń osób pośrednio Poszkodowanych”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 1(53)/2022 (marzec):97-109. https://doi.org/10.26881/gsp.2022.1.06.