Tomaszewska, Monika. 2022. „Pojęcie «przepisy, których Nie można wyłączyć W Drodze umowy» W Przypadku Indywidualnej Umowy O pracę, W Rozumieniu rozporządzenia Rzym I”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 1(53)/2022 (marzec):110-22. https://doi.org/10.26881/gsp.2022.1.07.