Gil, Izabella. 2022. „Legitymacja Procesowa Syndyka W postępowaniach Cywilnych dotyczących Masy upadłości”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 2(54)/2022 (czerwiec):21-34. https://doi.org/10.26881/gsp.2022.2.02.