Gonet, Wojciech. 2022. „Postępowania upadłościowe I Restrukturyzacyjne Prowadzone Wobec rolników Indywidualnych. Wybrane Problemy”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 2(54)/2022 (czerwiec):35-44. https://doi.org/10.26881/gsp.2022.2.03.