Kruczalak-Jankowska, Joanna. 2022. „Kontrola Prawomocnie Zatwierdzonego układu przewidującego Konwersję wierzytelności Na Akcje Lub udziały W postępowaniu Przed sądem Rejestrowym ”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 2(54)/2022 (czerwiec):91-102. https://doi.org/10.26881/gsp.2022.2.08.