Machnikowska, Anna. 2022. „Powództwo O zasądzenie, Lista wierzytelności W postępowaniu upadłościowym, Interes Prawny”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 2(54)/2022 (czerwiec):103-16. https://doi.org/10.26881/gsp.2022.2.09.