Mikliński, Maciej. 2022. „Przymusowa Restrukturyzacja banków – przegląd Orzecznictwa”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 2(54)/2022 (czerwiec):117-32. https://doi.org/10.26881/gsp.2022.2.10.