Majkowska-Szulc, Sylwia. 2022. „Funkcja Prezesa Organu zarządzającego Portem W świetle Swobodnego przepływu pracowników W Unii Europejskiej”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 3(55)/2022 (wrzesień):179-90. https://doi.org/10.26881/gsp.2022.3.09.