Olaś, Andrzej. 2022. „E Pluribus Unum? O Optymalny Model Procedury Cywilnej W Sprawach Spornych – Uwagi Na Tle Modelowych Europejskich Reguł Postępowania Cywilnego”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 5(57)/2022 (grudzień):294-311. https://doi.org/10.26881/gsp.2022.s.12.