Grajewski, Krzysztof. 2023. „Suwerenność I Przedstawicielstwo – doświadczenia Polskie (2015–2022)”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 2(59)/2023 (czerwiec):52-64. https://doi.org/10.26881/gsp.2023.2.04.