Jirásek, Jiří. 2023. „Europejski Wymiar Konstytucji Republiki Czeskiej”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 2(59)/2023 (czerwiec):65-78. https://doi.org/10.26881/gsp.2023.2.05.