Witkowski, Zbigniew. 2023. „Suwerenność – między Rzeczywistym Znaczeniem pojęcia a Postrzeganiem Go Jako narzędzia Dla Radykalizacji Antyunijnej Retoryki narastającej Autokracji”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 2(59)/2023 (czerwiec):79-87. https://doi.org/10.26881/gsp.2023.2.06.