Klíma, Karel. 2023. „Pojęcie «umowy społecznej» a współczesny Konstytucjonalizm (Rzeczywistość I Mit Zasady suwerenności Ludu W Systemach Konstytucyjnych)”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 2(59)/2023 (czerwiec):9-21. https://doi.org/10.26881/gsp.2023.2.01.