Bureš, Pavel. 2023. „Suwerenność a Korporacje Transnarodowe”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 2(59)/2023 (czerwiec):99-108. https://doi.org/10.26881/gsp.2023.2.08.