Klíma, Pavel. 2023. „Zasada pierwszeństwa Prawa UE I Stopień Jej Akceptacji W Rumunii”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 2(59)/2023 (czerwiec):130-44. https://doi.org/10.26881/gsp.2023.2.11.