Kopacz, Marta. 2023. „Warunki odstąpienia Od Zastosowania Normy Prawa Krajowego Sprzecznej Z Prawem Unijnym W Sprawie sądowoadministracyjnej”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 2(59)/2023 (czerwiec):185-91. https://doi.org/10.26881/gsp.2023.2.16.