Bień-Kacała, A. (2018) „Równość czy hierarchiczność? Kilka słów o wartościach w państwie, prawie i społeczeństwie”, Gdańskie Studia Prawnicze, (4(40)/2018), s. 17–29. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3470 (Udostępniono: 18 kwiecień 2024).