Jaskiernia, J. (2018) „Kultura prawna i kultura polityczna w procesie stanowienia i stosowania Konstytucji RP”, Gdańskie Studia Prawnicze, (4(40)/2018), s. 31–46. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3472 (Udostępniono: 4 październik 2023).