Zajadło, J. (2018) „Hostile constitutional interpretation”, Gdańskie Studia Prawnicze, (4(40)/2018), s. 63–69. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3474 (Udostępniono: 27 marzec 2023).