Lis-Staranowicz, D. i Wojciechowicz, J. (2018) „Stosowanie Konstytucji RP przez sądy na przykładzie art. 25 ust. 1b Ustawy o emeryturach i rentach”, Gdańskie Studia Prawnicze, (4(40)/2018), s. 73–84. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3475 (Udostępniono: 24 wrzesień 2023).