Ławniczak, A. (2018) „Rodzima demokracja konstytucyjno-parlamentarna na aktualnym etapie rozwoju”, Gdańskie Studia Prawnicze, (4(40)/2018), s. 85–95. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3476 (Udostępniono: 20 kwiecień 2024).