Mojak, R. (2018) „ prawnoustrojowe zasady i prawne procedury tworzenia i uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r”., Gdańskie Studia Prawnicze, (4(40)/2018), s. 97–135. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3477 (Udostępniono: 29 marzec 2023).